Test Uzależnienia od Internetu

2006.06.07 12:08 | Fun, Personal, WWW

Wynik Testu Uzależnienia od Internetu – 24

Brak ryzyka lub niewielkie ryzyko uzależnienia od Internetu

Jeśli szczerze odpowiedziałeś na pytania testu – Twój wynik wskazuje na to, że jesteś przeciętnym użytkownikiem Internetu, nie zagrożonym (na razie) uzależnieniem od niego. Należysz do grupy ok. 45% przeciętnych polskich użytkowników Internetu. Twoje używanie Internetu nie wpływa niekorzystnie na Twoje zdrowie i funkcjonowanie społeczne. Internet nie zdominował Twojego życia. Zdarza Ci się co prawda czasami zostawać dłużej w Sieci niż zamierzałeś, ale zawsze jesteś w stanie kontrolować czas przebywania on-line.
Jeśli interesujesz się uzależnieniem od Internetu kliknij tutaj

Interpretacja wyników Skali Samooceny – MOC TWOJEGO JA – 205

Uzyskałeś wynik równy lub niższy niż 237 pkt. (ale wyższy niż 188pkt.) to znaczy, że masz niską uogólnioną samoocenę w zakresie cech (właściwości) stanowiących ważne zasoby człowieka w radzeniu sobie ze stresem. Twój wynik znajduje się w grupie 25% najniższych wyników wszystkich osób badanych. Świadczy to o tym, że twoje zasoby radzenia sobie ze stresem są nie wystarczające, abyś czuł się w pełni zadowolony z siebie samego i ze swojego życia. Najpewniej doświadczasz silniejszego stresu życiowego niż większość ludzi. Powinieneś nad sobą popracować i dokonać pewnych zmian, aby się psychicznie wzmocnić.

Takie oto wyniki otrzymałem rozwiązując Test Uzależnienia od Internetu. Ciekawe…